Översikt

TireFix är en flytande vätska som förs runt i däcket/slangen då hjulet roterar, och den förblir flytande efter påfyllning. TireFix är ämnat enbart för långsamgående fordon.

Förebygger punktering.
Med TireFix i hjulen undviks driftstopp orsakade av punktering. Tätar skador upp till 16 mm i diameter.

Lagar punktering
Med TireFix i maskinhallen blir man sin egen gummiverkstad.

Tätar fälgläckage
TireFix tätar effektivt fälgläckage.