Bruksanvisning

Påfyllnad från dunk

Påfyllning steg 1
Ställ däcket så att ventilen hamnar klockan 8.

Skruva därefter ur ventilnålen och töm däcket på luft. Sätt fast pumpnippeln på ventilen.

Påfyllning steg 2 Fyll på TireFixTM i däcket enligt påfyllningstabellen. Pumpen ger 0.25 liter per pumptag.

Blås ren ventilen från ev. rester.

Montera ventilnålen.
Påfyllning steg 3 Pumpa däcket på nytt efter påfyllningen enligt anvisningar från däcktillverkaren.

Rulla hjulet.

Påfyllnad från dunk med tryck i däcket
Det går att fylla TireFix med luften kvar i däcket, det enda som krävs är en tryckpump. Denna metod används för stora däck där det tar för lång tid att släppa ut luft samt pumpa tillbaks den eller om maskinen står så till att den inte kan pallas upp.

  1. Ställ hjulet med ventilen vågrätt (klockan 9 eller 3)
  2. Sätt pumpen i dunken och pumpa upp TireFix i slangen.
  3. Skruva ur ventilnålen och fäst pumpslangen på ventilröret.
    OBS! Är det en entreprenadventil används adaptern som sitter på pumpen.
  4. Pumpa i TireFix enligt påfyllningstabellen, varje pumpslag ger ¼ liter.
  5. Vänta en minut, lägg lite torkpapper eller en trasa över ventilen. Tag bort slangen och skruva tillbaks ventilnålen.

Med denna metod har Din maskin ett driftstopp på max 5 minuter.